Async/await не създава нови нишки?

+3 гласа
60 прегледа
попитан 2016 юни 8 в .NET от Nikoleta.V. (4,090 точки)

Обърканa съм. Колко Task-а могат да вървят паралелно на една нишка? Май имам грешна представа за паралната обработва. 

Това го пише в MSDN и не мога да го осмисля: 

Ключовите думи async и await не създават нови нишки. Асинхронните методи не изискват многонишковост защото асинхронния метод не върви на собствена нишка. Метода върви върху текущия synchronization context и използа време на нишката само когато методът е активен 

и това също 

Между започването на Task и изчакването му можете да пускате други task-ове. Те тихичко вървят паралелно, но не създават нови нишки.