Моля ви помогнете с програмирането c++

0 гласа
44 прегледа
попитан 2020 януари 12 в PHP от ALICHE KAZARI (120 точки)

Да се напише програма на C++,която въвежда от клавиятурата 4 едномерни статични масива х1,х2 и х3 и х4,всеки с не повече от 100 реални числа с функция с 2 параметъра:масив  и брой елементи на масива.Програмата да има функция с 2 формални параметърамкоято изчислява средно аретметично на елементите на масив и го връща в главната функция, и функция с четири формални параметъра,която добавя число към елементите на масив.Така описаните функции да се използват за създаване на 4 динамични масива y1,y2,y3 и y4,всеки от които се получава,като към елементите на съответния му масив xi се добави изчисленото средно аритметично на елементите в този масив.Получените динамични масиви да се изведат на екрана.

...